Apabila Terjaga Pukul 3 Hingga 5 Pagi, Itu Tandanya Rahmat Allah Telah Sampai Kepadamu Dan Bacalah Doa Ini!…

Apabila Terjaga Pukul 3 Hingga 5 Pagi, Itu Tandanya Rahmat Allah Telah Sampai Kepadamu Dan Bacalah Doa Ini!…

Ramai orang terbangun di waktu yang sama waktu malam hari. Sayangnya, keadaan ini sering kali diabaikan. Namun, tahukah kamu bahawa ini adalah cara tubuh dan Allah berkomunikasi denganmu.

Pengubatan tradisional Cina menggunakan titik energi untuk teknik akupunktur. Titik-titik tenaga ini terhubung dengan sistem jam yang dipercayai memberi energi untuk bahagian tubuh tertentu.

Jadi, dilihat dari waktu kamu bangun di malam hari, tubuhmu sedang mengalami ransangan tertentu. Ini juga sebuah cara fizikal dan emosi menyampaikan masalah padamu.

Terbangun di tengah malam sebaiknya jangan diabaikan. Dalam pengubatan Cina, fasa tidur menjadi waktu kita menerima pesanan dari Allah.

Loading...

Jika terbangun dari tidur, cubalah baca doa ini:


Pesanan-pesanan ini yang dapat mengungkapkan perjalanan spritual kita. Jika kamu kesukaran tidur di antara pukul 9 sampai 11 malam, itu adalah tanda stress.

Ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang. Jika kamu malah merasa sukar tidur, tandanya kamu sedang stress dan khuatir. Solat hajat boleh jadi solusi untuk masalah ini.

Terbangun pada pukul 11 malam hingga 1 pagi petanda kamu mengalami kekecewaan emosi. Pengubatan Cina kuno mengatakan bahawa ini adalah waktu dimana pundi hempedu aktif.

Bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan. Cubalah untuk tenang dan memaafkan dirimu sendiri, maka akan membantu. Bangun antara pukul 1 hingga 3 pagi menunjukkan kemarahan.

Titik energi terhubung dengan hati. Bangun pada jam ini memnunjukkan bahawa kamu sedang marah dan memiliki energi Yang berlebihan.

Loading...

Cuba minum air dingin dan meditasi agar boleh tidur kembali.

Jika kamu bangun pukul 3 hinggal 5 pagi, tandanya Allah sedang berusaha berbicara padamu.

Jam ini menunjukkan bahagian paru-paru dan kesedihan. Jika kamu bangun di jam ini, maka dipercayai Allah sedang membimbingmu untuk jadi lebih baik.

Cuba bernafas perlahan dan berdoa agar boleh kembali tidur. Fasa bangun tidur terakhir adalah pukul 5 hingga 7 pagi. Jika kamu bangun di jam ini, dipercayai kamu sedang memiliki emosi yang tertahan.

Begini cara Allah menyampaikan taufik dan hidayah kepada umatnya

Kamu tak perlu langsung duduk, pergi ke kamar mandi, mengambil minum, atau malah tidur lagi. Tetaplah dalam kedudukan baring sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah . Zikir apakah itu?

Loading...

Dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi bersabda, Siapa terbangun di waktu malam lalu membaca:

Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku, Walahul Hamdu, Wahuwa Alaa Kulli Syai-in Qadiir. Alhamdulillaah Wasubhanallaahu Walaa Ilaaha Illallaahu Wallahu Akbar, Walaa Haula Walaa Quwwata Illaa Billaahi, kemudian ia berdoa Ya Allah, ampuni Aku atau berdoa pasti dikabulkan doanya. Jika ia berwudhu dan shalat, pasti diterima shalatnya, (HR. Al-Bukhari).

Dari segi ilmiah, ini petanda kamu mengalami masalah di usus besar namun boleh diatasi dengan renggangkan otot atau pergi ke toilet agar boleh kembali tidur.

Tubuh menyimpan begitu banyak rahsia. Jika kita belajar mengambil tahu dan mendengar, maka tubuh sebenarnya sedang memberi tahu kita informasi. Kita juga boleh meningkatkan kesihatan fizikal dan spiritual dalam kehidupan kita.

LEBIH ARTIKEL BERGUNA.UNTUK ANDA…

Allah Amat Benci Kepada 20 Dosa Suami Terhadap Keluarganya Ini !! No 2 Suami-suami Melayu Kerap Buat !!

Menjadi seorang imam dalam sebuah keluarga, seorang suami dituntut untuk tegas dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Selain itu, menafkahi seluruh anggota keluarga juga menjadi salah satu kewajibannya.

Namun, sebagaimana manusia, pasti tidak luput dari dosa. Meski begitu, 20 dosa yang dilakukan suami ini sangatlah dibenci oleh Allah SWT, seperti yang dikutip dari inspiradata.

1. Menjadikan Istri sebagai Pemimpin Rumah TanggaDari Abu Bakrah, ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita,’” (HR.Ahmad n0.19612).

2. Menelantarkan Belanja IstriDari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata, “Rasululluah bersabda, ’Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya,’” (HR.Abu Dawud no.1442, Muslim, Ahmad dan Thabarani).

3. Tidak Memberi Tempat Tinggal yang Aman“Tempatkanlah mereka (para istri) di tempat kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri yang di thalaq) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan,” (QS.Ath-Thalaaq (65):6).

4. Tidak Melunasi MaharDari Maimun Al-Kurady,dari bapaknya,ia berkata, “Saya mendengar nabi bersabda, ’Siapa saja laki laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya bermaksud tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasiq,’” (HR. Thabarani, Al-Mu;jamul, Ausath II/237/1851).

5. Menarik Mahar Tanpa Keridhaan Istri“Jika kalian (para suami) ingin mengganti istri dengan istri yang lain,sedang kalian telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka itu mahar yang banyak,janganlah kalian mengambilnya kembali sedikitpun. Apakah kalian kalian akan mengambilnya kembali dengan cara cara yang licik dan dosa yang nyata? Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali,sedangkan kalian satu dengan lainnya sudah saling bercampur (sebagai suami istri) dan mereka ( istri istri kalian) telah membuat perjanjian yang kokoh dngan kalian,” (QS.An-Nisaa’(4):20-21).

6. Melanggar Persyaratan Istri“Hai orang orang yang beriman, penuhilah janji janji kalian,” (QS.Al-Maaidah(5):1).

“Dari Uqbah bin “Amir ra,ia berkata, “Rasulullah bersabda, ‘Syarat yang palling berhak untuk kalian penuhi ialah syarat yang menjadikan kalian halal bersenggama dengan istri kalian,’”(HR.Bukhari no 2520, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Darimi).

7. Mengabaikan Kebutuhan Seksual IstriDari Anas, Nabi bersabda, ”Jika seseorang diantara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya (mendapat kepuasan) sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru buru sampai istrinya menemukan kepuasan,”(HR.’Abdur Razzaq dan Abu Ya’la, Jami’ Kabir II/19/1233).

8. Menyenggamai Istri Saat Haidh “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh, katakanlah:’ haidh itu adalah suatu kotoran.’ Oleh karena itu,hendaklah kalian menjauhkan dirindari wanita pada waktu haidh dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci,campurilah mereka ditempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang orang yang bertaubat dan menyukai orang orang yang menyucikan diri,” (QS Al-Baqarah(2):222).

9. Menyenggamai Istri lewat DuburnyaDari Ibnu Abbas, ia berkata, ”’Umar (Ibnu Khaththa) datang kepada Rasulullah, ia bertanya, ’Ya Rasullullah, saya telah binasa.’ Beliau bertanya, ‘Apa yang menyebabkan kamu binasa?’ Ia menjawab, ‘Semalam saya telah membalik posisi istriku.’ Akan tetapi beliau tidak menjawab sedikitpun, lalu turun kepada Rosulullah saw ayat.’ Istri kalian adalah lading bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian kehendaki.’ Selanjutnya beliau bersabda, ‘Datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haidh,’”( HR Tarmidzi no.2906).

10. Menyebarkan Rahasia Hubungan dengan IstriHubungan suami istri haruslah dilakukan di tempat yang tidak terlihat orang lain, bahkan suaranya pun tak boleh terdengar orang lain. Suami istri wajib menjaga kehormatan masing masing apalagi di hadapan orang lain. Suami yang menyebarkan rahasia diri dan istrinya ketika bersenggama berarti telah melakukan perbuatan durhaka terhadap istri.

11. Menuduh Istri Berzina“Dan orang orang yang menuduh istri mereka berzina,padahal mereka tidak mempunyai saksi saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari meeka adalah bersumpah empat kalli dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang orang yang benar(dalam tuduhannya). Dan kelima kalinya (ia mengucapkan) bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang orang yang berdusta,” (QS. An-Nuur (24):6-7).

12. Memeras Istri“Dan janganlah kalian menerukan ikatan pernikahan dengan mereka (istri-istri) guna menyusahkan mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh dia telah menganiaya dirinya sendiri,” (QS.Al-Baqarah(2):231).

13. Merusak Martabat IstriDari mu’awiyah Al-Qusrayiri, ia berkata, ”Saya pernah datang kepada Rosulullah.’ Ia berkata lagi, ’Saya lalu bertanya, ’Ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan (untuk kami perbuat) terhadap istri-istri kami?’ Beliau bersabda, ’Janganlah kalian memukul dan janganlah kalian menjelek-jelekan mereka,’”(HR Abu Dawud no 1832).

Ketujuh dosa lainnya yaitu,

14. Memukul (Tanpa Peringatan Terlebih Dahulu)
15. Menyenangkan Hati Istri dengan Melanggar Agama
16. Mengajak Istri Berbuat Dosa
17. Memadu Istri dengan Saudari Atau Bibinya
18. Berat Sebelah dalam Menggilir Istri
19. Menceraikan Istri Solehah
20. Mengusir Istri dari rumah.

Sumber: WAJIBBACA

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *